Receivers e-mail address
Enter the receivers e-mail address. Ex: john@doe.com. The e-mail address will never be shared with anyone.
Your name
Enter your name. This way the receiver will understand who sent the tip. Ex: Jane Doe. Your name will never be shared with anyone else.

Translate SPONSOR.me into your own language and earn some quick cash! Apply here!
Gymnastics · Norway Konkurransestøtte KTF Turnere 2017
Goal 0kr
Collected 0kr 0% of goal
Sponsors 0 0kr in average
  Ended
About
The campaigner
Foreningen har i dag ca. 1000 medlemmer fordelt på foreldre/barnepartier, bredde og konkurransepartier i apparatturn og troppsgymnastikk samt mosjonspartier for damer og herrer.

Vi holder til på Lund, Kristiansand i egen turnhall.

The campaign
Vi er stolte av våre konkurranseutøvere og vil gjerne at de kan delta på så mye som mulig. Utgiftene årlig ligger på nesten 400.000 totalt for stevner og samlinger. Alt hjelper og vi håper du kan hjelpe :)
Links
Read more
Support
Amount
kr
Name
E-mail address
Enter your e-mail address to receive a receipt and any givebacks. Ex: jane@doe.com.
Sponsors